TJEDAN U ŽUPI:

PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJ


PASTORALNE AKTIVNOSTI U ŽUPI

Ponedjeljak 26. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 KATEHEZA “Odgovor sadašnjem trenutku” Tema: „Crkva je misionarska. Krist nas poziva da cijelom svijetu
nosimo radost evanđelja“ –
papa Franjo

20.30 KOORDINACIJSKO VIJEĆE


Utorak 27. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.00 MISA na Lenišću

19.30 LITURGIJSKA ZAJEDNICA
(mogu doći svi koji se žele bolje
upoznati s nedjeljnim čitanjima)


Srijeda 28. rujna

7.00 MISA na Lenišću

19.30 MOLITVENA ZAJEDNICA


Četvrtak 29 rujna

18.00 MISA u Herešinu

19.00 MISA na Lenišću za †
KIČINBAĆI MIJU

18.30 PJEVANJE U HEREŠINU

19.30 ŽUPNI ZBOR NA LENIŠĆU

21.00 ŽUPNA KLAPA


Petak 30. rujna

17.30 EUHARISTIJSKO KLANJANJE i Molitva za duhovnu pomoć „MIR U BOGU“ Nakana: Molitva za životnu snagu i milost

19.00 MISA na Lenišću

19.45 ZBOR MLADIH


PRVA SUBOTA

7.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST
Krunica i molitva za duhovna
zvanja

7.30 MISA za duhovna zvanja

19.00 MISA u bolnici za bolesnike
(vrijedi kao nedjeljna misa)

18.30 SUSRET MLADIH U DIJALOGU


NEDJELJA 2. listopada

7.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

8.00 MISA na Lenišću za †
ŠPOLJARIĆ ZORU

8.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

9.00 MISA u Herešinu

9.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

10.00 MISA na Lenišću obiteljska

10.30 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.00 MISA u Domu za starije i
nemoćne osobe

11.00 LISTOPADSKA POBOŽNOST

11.30 MISA MLADIH na Lenišću
Zaziv Duha Svetoga za novu
akademsku godinu

17.30 SEMINAR ZA BRAK I OBITELJ
Tema: BOŽJI SAVJETI ZA BRAK I OBITELJNS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Marijanska zajednica pod okriljem Gospina zagovora PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 15:29
U nedjelju, 25. rujna 2016. godina, iza svečane večernjice održan je
Više...
 
Prvi sastanak misijske zajednice u novoj pastoralnoj godini PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 10:23
Dana 19. rujna 2016. godine svoj prvi sastanak u novoj pastoralnoj godini
Više...
 
Zaziv Duha Svetoga u Herešinu PDF Ispis E-mail
Srijeda, 21 Rujan 2016 20:59
U nedjelju, 18. rujna 2016. godine, u našoj kapeli Presvetog Trojstva u Herešinu 
Više...
 
Roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 26 Rujan 2016 10:30
U nedjelju, 25. rujna 2016., održan je prvi roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika
Više...
 
Zaziv Duha Svetoga na Lenišću PDF Ispis E-mail
Srijeda, 21 Rujan 2016 21:04
U nedjelju, 18.rujna 2016.godine na obiteljskoj misi u 10 sati održan je svečani
Više...
 
Početak odvijanja pastoralnih skupina PDF Ispis E-mail
Srijeda, 21 Rujan 2016 20:51
Nakon neparnih razreda, u petak 16. rujna, u župnu katehezu upisali su se 4., 6. i 8. razredi.
Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 152

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.