TJEDAN U ŽUPI:

raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladih


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

PONEDJELJAK 11. veljače, MAJKA BOŽJA LURDSKA, Dan bolesnika
14:00 MISA u bolnici za bolesnike, 1. † Vlado Vrban i rod., Ana i Franjo Ljubić, Marijan Mihoković
19:00 MISA na Lenišću 1. † Kata Marić

UTORAK 12. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Zdenko I Mile Šikić 2. † ob. Jadanić, Švabek, Benotić i Kuti

SRIJEDA 13. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Ivan Jagić, ob. Jagić i Rudnički 2. † na nakanu
19:45 molitvena zajednica

ČETVRTAK 14. veljače, Sv. Valentin
19:00 MISA na Lenišću, 1. † Kovač Krešimir i duše u čistilištu

PETAK 15. veljače
19:00 MISA na Lenišću 1. † Markušić Bernardica 2. † Ana i Josip Grobenski, Josip Horvat
19:45 euharistijsko klanjanje

SUBOTA 16. veljače
7:30 MISA na Lenišću 1. (NAKANA SLOBODNA)
10:00 MISA u Domu za starije i nemoćne - Dan bolesnika
16:00 VJENČANJE: Josipović - Vidoš

NEDELJA 17. veljače 6. nedjelja kroz godinu
8:00 MISA na Lenišću 1. † ob. Novak i Dvorski
9:30 MISA u Herešinu
11:00 MISA na Lenišću župna, obiteljska i mladihNS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Dnevni molitveni kutak
Nedjelja, 09 Rujan 2012 21:22

Ponedjeljak - 03. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 04. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 05. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 06. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 07. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 08. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 09. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 10. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 11. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 12. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 13. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 14. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 15. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 16. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 17. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 18. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 19. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 20. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 21. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 22. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 23. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 24. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 25. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 26. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 27. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 28. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 29. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 30. rujna 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 01. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 02. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 03. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 04. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 05. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 06. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 07. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 08. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 09. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 10. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 11. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 12. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 13. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 14. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 15. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 16. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 17. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 18. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 19. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 20. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 21. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 22. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 23. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 24. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 25. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 26. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 27. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 28. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 29. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 30. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 31. listopada 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 01. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 02. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 03. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 04. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 05. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 06. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 07. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 08. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 09. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 10. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 11. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 12. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 13. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 14. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 15. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 16. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 17. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 18. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 19. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 20. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 21. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 22. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 23. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 24. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 25. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 26. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 27. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 28. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 29. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 30. studeni 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 01. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 02. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 03. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 04. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 05. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 06. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 07. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 08. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 09. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 10. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 11. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 12. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 13. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 14. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 15. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 16. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 17. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 18. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Srijeda - 19. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 20. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Petak - 21. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Subota - 22. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 23. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 24. prosinac 2012. - BADNJAK - preuzmi ovdje

Utorak - 25. prosinac 2012. - BOŽIĆ - preuzmi ovdje

Srijeda - 26. prosinac 2012. - SV. STJEPAN - preuzmi ovdje

Četvrtak - 27. prosinac 2012. - SV. IVAN - preuzmi ovdje

Petak - 28. prosinac 2012. - NEVINA DJEČICA - preuzmi ovdje

Subota - 29. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 30. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 31. prosinac 2012. - preuzmi ovdje

Utorak - 01. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 02. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 03. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 04. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 05. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 06. siječanj 2013. - BOGOJAVLJENJE - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 07. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 08. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 09. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 10. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 11. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 12. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 13. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 14. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 15. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 16. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 17. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 18. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 19. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 20. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 21. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 22. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 23. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 24. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 25. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 26. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 27. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 28. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 29. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 30. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 31. siječanj 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 01. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 02. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 03. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 04. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 05. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 06. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 07. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 08. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 09. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 10. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 11. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 12. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 13. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 14. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 15. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 16. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 17. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 18. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 19. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 20. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 21. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 22. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 23. veljače 2013. - preuzmi ovdje

Nedjelja - 24. veljača 2013. - preuzmi ovdje

Ponedjeljak - 25. veljača 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 26. veljača 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 27. veljača 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 28. veljača 2013. - preuzmi ovdje

Petak - 01. ožujak 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 02. ožujak 2013. - preuzmi ovdje

Uskrs - 31. ožujka 2013. - preuzmi ovdje 

Uskrsni ponedjeljak - 1. travnja 2013. - preuzmi ovdje

Utorak - 2. travnja 2013. - preuzmi ovdje

Srijeda - 3. travnja 2013. - preuzmi ovdje

Četvrtak - 4. travnja 2013. - preuzmi ovdje 

Petak - 5. travnja 2013. - preuzmi ovdje

Subota - 6. travnja 2013. - preuzmi ovdje

 

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.