TJEDAN U ŽUPI:

raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆ


raspored svetih misa, misnih nakana i pobožnosti

UTORAK 14. rujna UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA
18.00 MISA u sv. Florijanu POČETAK JERIHONSKOG BDIJENJA
19.00 MISA na Lenišću † SLAVKO SEVER, DUŠE U ČISTILIŠTU

SRIJEDA 15. rujna BDM Žalosna
19.00 MISA na Lenišću † JOSIP, MARIJA I FRANJO HONTIĆ

ČETVRTAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan
19.00 MISA na Lenišću † SMIILJKA I BARE RADIĆ

PETAK 17. rujna
19.00 MISA na Lenišću † MARIJA I ROD., DUŠE U ČISTILIŠTU, NA NAKANU

SUBOTA 18. rujna
11.00 KRST: LANA ZETOVIĆ
18.00 MISA na Lenišću (NEDJELJNA) † VLADO OLEJNIK, OB. TAŠNER I SLIVAR, DUŠE U ČISTILIŠTU

NEDELJA 19. rujna 25. nedjelja kroz godinu
7.30 MISA na Lenišću ZAHVALA BOGU ZA PRIMLJENE MILOSTI
9.30 MISA u Herešinu
9.30 MISA na Lenišću ZAHVALA ZA PRIMLJENE MILOSTI
11.00 MISA na Lenišću PRO POPULO KRST: EUGEN LOVKOVIĆNS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Važnost bračne zajedničke molitve i pobožnosti
Ponedjeljak, 17 Lipanj 2013 09:11

Bila je tema lipanjskog susreta bračnih parova vikendaša kojeg su pripremili Marija i Andrija Tišljarić uz našega župnika. Bio je to prekrasan susret na temu koja nam je jako potrebna i aktualna. Naš dragi bračni par Marija i Andrija su već dugo članovi naše zajednice, imaju veliko iskustvo života, pogotovo puno iskustva imaju na području ove teme. Zanimljivo je spomenuti kako su Marija i Andrija i svoja dva sina sa njihovim suprugama poslali na bračni vikend pa su sada svi zajedno dragi članovi zajednice bračnih susreta, te tako prekrasan primjer obitelji koji žive savjesno i odgovorno svoje bračne i obiteljske vrijednosti. Zato smo imali što čuti od ovoga iskusnog bračnoga para po pitanju ove teme.

Kao što je već uobičajeno najprije je naš župnik izložio ovu temu na temelju mota koji je uzet za ovu temu: "Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima" (Mt 18, 19).

Molitva u dvoje

Molitva i sakrament braka dvije su stvarnosti koje jedna bez druge ne mogu. Govoriti o molitvi u braku nije tema rezervirana samo za pobožne skupove. Ona je izuzetno životna jer govori o odnosu između bračnoga para i njihova Stvoritelja. Molitva u braku pomaže nam da živimo ljubav, koja postoji u zajedništvu triju osoba u Bogu, u našem bračnom odnosu. Crkva nas također uči da bračna ljubav slika ljubavi Boga prema čovjeku. Sjetite se samo proroka Hošee.

U današnje vrijeme potrebno je ulagati u bračnu molitvu. Mnogi kršćanski parovi nisu spoznali što je to bračna molitva. Kao što je brak temelj obitelji, tako je i bračna molitva temelj obiteljske molitve. Sakrament braka nije primila obitelj (majka, otac i dijete), nego muškarac i žena. Prije nego li damo privilegij obiteljskoj molitvi važno je prepoznati prioritet i privilegij u molitvi supružnika, premda nam iskustvo pokazuje da supružnička molitva započinje često u trenucima kada počnemo svoju djecu učiti moliti. Dječje «zašto» i druga pitanja o Bogu, o anđelima, patnji vraćaju nas nama samima, odnosu koji je blagoslovljen darom potomstva. Sakramentom braka dogodio se «mi», novi identitet svakog od nas. Postali smo par u kojem naša osobnost i individualnost može doživjeti svoje ispunjenje. Divno je razmišljati o Božjem planu za čovjeka koji uključuje brak i obitelj. Ali da bi ga se ostvario, ne možemo ignorirati činjenicu da na tom putu ne postoje prepreke i kako sve ide glatko bez napora svakog od nas.

Bog govori kroz događaje u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Jedan brak je povijest jedne obitelji, a kao i svaka povijest, postoje različite prepreke i otpori koji utječu i na kvalitetu bračne molitve.

Prva je ta da zapravo nismo naučili moliti kao bračni par. Pred Boga ne dolazimo samo kao žena ili muškarac. Pred Boga dolazimo i kao «voljena supruga» i «voljeni suprug». Naša obitelj je «Crkva u malom». Naše «mi» gradi «Crkvu u malom» i time obogaćuje cijelu Crkvenu zajednicu. Bračna molitva nije nešto nebitno i površno. Ukoliko razvijemo tu vrstu budnosti lakše ćemo se nositi sa dobro poznatim izgovorima svakoga kršćanskog para – «mojem mužu se ne sviđa prijedlog da molimo zajedno. On to čini na svoj način.», «Ponekad molimo zajedno, ali draže mi je kada molim sama. Imam svoj odnos s Bogom i svoj način molitve.» Svaki od tih izgovora nije neshvatljiv. Uostalom, koliko puta ručamo odvojeno jer nas obveze pritisnu pa ne stignemo niti sjesti za stol, nego uzmemo nešto onako «s nogu». Muževi su sretni da imaju što podgrijati kada dođu kući nakon napornog dana. Ali, postavite si i drugo pitanje. Koliko vam znače nedjeljni ručkovi ili ručkovi na važne blagdane, kada sjednete zajedno i razgovarate neobavezno, a ponekad i o ozbiljnim propustima i planovima za budućnost? Siguran sam da bi se većina ljudi u Hrvatskoj složila o važnosti zajedništva za obiteljskim stolom. Eto, tako je molitva bračnoga para. Jednom kada je počnete prakticirati, nećete je se više tako lako odreći. Tražit ćete sami priliku da sjednete i jedno drugo pogledate u oči.

Moliti je vjerovati, a vjerovati je predati sebe Bogu. Tada nestaje strah. Strah je najgori neprijatelj molitvi. U bračnoj molitvi bojite se otvoriti. Jer tko zna kako ćeš izgledati svome partneru ako kažeš istinu o sebi. Hoće li te osuditi? Hoće li ti se narugati? Kao da je molitva nešto što mora imati savršenu formu, potpuno imuna od grijeha i propusta. Molitva je predivan način na koji možete izreći svoju potrebu da se osjećate voljenim i prihvaćenim u svakom trenutku. Ona kuca i otvara vrata intimnosti. U molitvi osjećaji nisu prijetnja. Svaka nesigurnost, bijes i ljutnja može biti zagrljena u razumijevanje. Tada nestaju izgovori: «lako je vama govoriti… da je moj muž drugačiji, sve bi bilo bolje…a tek naš župnik, on nas uopće ne razumije. Priča tamo s oltara o braku…»A upravo je suprotno. Zahvaljujući molitvi, neki svećenici znaju više o braku, nego li što vi mislite. Vaša bračna molitva vam može otkriti koliko zapravo razumijete svećenika i njegov poziv.

Molitvu treba graditi. Nestrpljivost je velika prijetnja molitvi. Biti strpljiv sa sobom znači poštivati životni ritam druge osobe. Biti strpljiv znači dozvoliti sebi upoznati zajedništvo. Strpljivost je izuzetno bitna vrlina za bračnu molitvu.

Evo nekih prijedloga za bračnu molitvu.

- molite zajedno «Oče naš». Držeći se za ruke polako izgovarajte riječ po riječ. Pitajte jedno drugo kako doživljava pojedinu misao iz te molitve. Ima li ona veze s danom koji je iza vas? Ima li veze s planovima koje želite ostvariti?

- molite zajedno neki psalam iz Biblije. Psalmi govore o različitim stanjima ljudske duše: bijesu, tuzi, samoći, povjerenju, napuštanju, nevjeri, iskrenosti, pozivu…Možda ćete upravo kroz psalam najlakše reći neku tajnu koju vas muči, podijeliti osjećaj kojeg se sramite itd…

- zahvaljujte zajedno za dan koji je pred vama ili koji je prošao.

- opraštajte jedno drugome kroz molitvu.

- molite za vašu djecu dok razgovarate o nezgodama u školi, lošoj ocjeni, rivalstvu između braće, plaču zbog uvrede izgovorene u igri…

- ugasite televiziju, organizirajte zajednički izlet, otiđite na planinu, prošetajte uz more i divite se zajedno Stvoritelju…slušajte zajedno tišinu.

Takva molitva priprema vaše srce za svakodnevno čitanje Biblije. Razgovarat ćete o onome što pročitate. Usvajat ćete Božji mentalitet. U razdoblju konfuzije lakše ćete donositi odluke. Obiteljska molitva, poput Gospine krunice, teći će jednostavnije. Međusobno se razlikujete u svojim osobnostima, razlikujete se međusobno i kao bračni par. Dobro je da kao bračni par pronađete način koji odgovara baš Vašoj obiteljskoj dinamici i zato: «Nauči nas Gospodine da moliti znači osluškivati Duh tvoj koji je u nama. Nauči nas da moliti znači govoriti tvoju Riječ. Hranimo se njome u Euharistiji. Nauči nas s oduševljenjem gledati u lice bližnjega svoga, radovati se tvojoj ljubavi, okusiti je i zaboraviti sebe u Tebi, iščekujući strpljivo odgovor kojim oblikuješ naš život i dižeš pogled prema nebeskom Jeruzalemu jer znamo da si nam pripravio mjesto.»

Prije nego što uopće počnu moliti s djecom, supružnici su pozvani moliti zajedno. Ta vrlo plodna bračna molitva često se čini težom nego što uistinu jest.

U velikoj smo napasti odreći se bračne molitve ili je smatrati luksuzom koji pripada samo izabranima. To je tako prije svega stoga što je teško ustrajati u molitvi. "Molitva je boj protiv zamki napasnika koji sve čini da čovjeka odvrati o molitve". Zatim zato što su nam dani ispunjeni do zadnje minute… Kad čovjek uspije naći vremena za osobnu, pa još k tome i za obiteljsku molitvu, to je već nešto! Konačno, zato što je preduvjet bračne molitve da se supružnici slažu s tim da mole zajedno. Lakše je moliti s djecom nego licem u lice, često zbog sramežljivosti. Ako jedan od supružnika odbija tu molitvu udvoje, drugi može samo čekati i nadati se, i ništa ne požurivati.

Zašto bi supružnici trebali moliti zajedno? Zato što to Boga raduje: "Vaš nebeski Otac raduje se kad se molitva uzdiže iz te male crkvene stanice koju vi činite. Krist Isus, koji je sklopio poseban savez s vama na dan vašeg vjenčanja, sretan je ako može s vašim srcima dijeliti hvalospjeve koji žive u njegovu srcu." Molitva je izvor dubokog jedinstva: "Kad bi svi kršćanski bračni parovi svakodnevno molili zajedno, sigurno je da bi milost njihova braka, koju sačinjava prije svega vjernost, bila gotovo apsolutno zaštićena". Zajednička molitva, bez djece, podsjeća nas da smo najprije bračni par, a tek onda roditelji.

Što je ta bračna molitva jednostavnija, to su veće šanse da će potrajati. Preambiciozne odluke najčešće ostaju samo planovi. Otac Jacques Marin, propovjednik pun mudrosti i milosrđa, ima običaj preporučiti zajedničku molitvu Očenaša i Zdravomarije svakog dana. To je sve?

To je sve i to mijenja sve, upravo zato što je dostižno svima onima koji to hoće. Zloduh lažljivac pokušava nas uvjeriti da nam valja činiti velika djela (uz koja ide i oholo zadovoljstvo!) da bismo se svidjeli Gospodinu, te nam predlaže neostvarive planove i bitke. Bog od nas pak nikad ne traži komplicirane stvari. On nas zove na vjernost i povjerenje. Stanimo pred Gospodina kakvi jesmo.

Odlučili smo da ćemo mu svakog jutra zajednički prikazati dan koji je pred nama? Nije važno ako smo se probudili loše volje, ako smo još napola sneni. Čini nam se da našu večernju molitvu kvari nagomilani umor?

Umjesto da smo mirni,osjećamo se napeti i nervozni, možda smo čak i ljuti na bračnog druga? Sjetimo s Isusovih riječi: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima". Ne molimo zato što smo u miru, nego zato da nam Isus poda svoj mir.

Njemu se obraćamo zato što je naš brak siromašan i grešan, zato što nam je potreban da bi nas naučio ljubiti i praštati; potrebna nam je svjetlost Duha Svetoga da bismo bračnog druga vidjeli u svoj njegovoj ljepoti kao Božje dijete.

Bračna molitva omogućuju nam da sve predamo Gospodinu, sve, bez iznimke. Sve što sačinjava naš život, pa čak i najtjelesnije i najponiznije stvari: velike brige zbog kojih smo tjeskobni, male svakodnevne gnjavaže zbog kojih se ljubav "troši", naše najprozaičnije potrebe i našu najduhovniju žeđ, oprost koji trebamo dati i primiti, odluke koje moramo donijeti, neizvjesnost u vezi s budućnosti. Predajmo mu s punim povjerenjem svako dijete, stavimo u njegove ruke njihovu zemaljsku i vječnu budućnost. Molimo za Crkvu i za svijet misleći na njegovo obećanje: "Ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima" (Mt 18, 19).

MOLITVA U BRAKU

Nebeski Oče, zahvaljujemo ti za Tvoj pregolemi dar sakramenta braka. Omogući nam rasti u prisnosti s Tobom i jedno s drugim. Pouči nas ljepoti opraštanja kako bismo sve više i više postajali jedno u srcu, umu i tijelu. Ojačaj našu međusobnu komunikaciju i pomozi nam da postanemo živim znakovima Tvoje ljubavi. Pomozi nam da budemo primjeri predanja, ljubavi i služenja našim obiteljima i djeci. Učini nas znakovima jedinstva za koje Isus moli na Posljednjoj večeri. Otvaramo se vodstvu Tvoga Svetoga Duha koji nas osnažuje ljubiti u Isusovo ime slijedeći Njegove stope. Amen.

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože ljubavi i dobrote, tebi povjeravamo svoju obitelj i sve obitelji naše biskupije, domovine i cijeloga svijeta.

Oslobodi nas sebičnosti i daruj snagu svoga Duha da spoznamo i promičemo svetost braka i obitelji. Učini da i danas sjaji ono što si stvorio na svoju sliku i priliku i posvetio vezom Krista i Crkve.

Blagoslovi zajedništvo supruga i daj im milost da velikodušno prihvaćaju dar života.

Vjerni svome svetom pozivu neka te slave i u dobru i u zlu. Prosvjetljuj djecu i mlade: ispunu im srca životnom radošću i snagom istinske ljubavi.

Sve nas blagoslivljaj zajedništvom u svetoj Crkvi te se u svakoj našoj obitelji, toj pravoj kućnoj Crkvi, žive i navještaju divna djela spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen

_________________

Ne mogu živjeti u sebi,ako ne živim u Bogu.

Sv. Augustin

На "Поделки из папье-маше" ней сегодня было элегантное голубое ситцевое платье с "Высший класс" желтыми подсолнухами.

Очень многие диеты не срабатывают, рубин, но люди до сих пор состоят "Закольцованный район" членами клубов и "Visual FoxPro Уроки программирования" покупают книжки.

Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока "Сволочи" все бродяги не стали обходить Кладненский "Методика Графические карты" район стороной.

Совсем другое дело, если бы "Подлинная магия ангелов" в жилах моей избранницы текла хоть "Антураж для замка Дракулы" небольшая примесь африканской крови.

Он увидел темные блестящие глаза, "УИК РФ" глядевшие из-за занавесок кареты,-в первый раз он увидел эти глаза.

Мгновение и сильный толчок-удар хвостом "Александр Невская битва" выбрасывает рыбу из воды.

 

Filijala Herešin

Ovdje možete saznati sve o našoj filijali u Herešinu

Bolnica

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u bolnici

Dom umirovljenika

Ovdje možete saznati sve o dušobrižništvu u Domu umirovljenika Koprivnica

Djelovanje Misijske zajednice

Dokumentarni film o našoj Misijskoj zajednici O. Ante Gabrić

POGLEDAJTE OVDJE

HKLD

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom liječničkom društvu, podružnica Koprivnica. Informacije su dostupne i na njihovoj službenoj stranici

HKDMST

Ovdje možete dobiti sve informacije o hrvatskom katoličkom društvu medicinskih sestara i tehničara, podružnica Koprivnica.